Clasa pregatitoare 2020-2021

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR AN ŞCOLAR 2020-2021

1. CIRCUMSCRIPŢIE ŞCOLARĂ – Străzi arondate:

STR. COVASNA NR. 1 – 27 (NR. IMPARE), 2 – 12 (NR. PARE)
BD. BRANCOVEANU CONSTANTIN NR. 88- 108 (NR. PARE)
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 10 – 28 (NR. PARE)
ALEEA SOMESU MIC
STR. VATRA DORNEI NR. 1 – 11 (NR. IMPARE), 2 – 28 (NR. PARE)
ALEEA COVASNA
ALEEA DOROHOI NR. 2 – 8 (NR. PARE)
ALEEA SOMESUL MARE NR. 2 – 6 (NR. PARE)
STR. PENELULUI
STR. PICTURII
STR. TARNAVA MICA
BD. BRANCOVEANU CONSTANTIN NR. 89 – 99 (NR. IMPARE)
STR. TRIVALE

2. TELVERDE PENTRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI:  0800816021 va fi disponibil începând cu data de 24.02.2020, de luni până joi în intervalul orar 8.00–16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00.

3. ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE:

* PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII:

 1. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL –original şi copie
 2. CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE– original şi copie
 3. AVIZ EVALUARE PSIHOSOMATICĂ pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2020-31.12.2020
 4. DOSAR CU ŞINĂ

** PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE
TOATE ACTELE DE LA PUNCTELE 1-4
5. ACTE DOVEDITOARE ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE DE DEPARTAJARE ( ex. CI rudă grad I sau II pentru copiii aflaţi în grija acesteia; copie foaie matricolă frate/sora/părinte absolvent al unităţii noastre şcolare; etc.)

Preşcolarii înscrişi în sistemul de învăţământ de stat vor fi evaluaţi psihosomatic în unităţile de învătâmânt cu nivel preşcolar după un grafic stabilit şi comunicat de ISMB şi CMBRAE, în perioada 25 februarie- 20 martie, în intervalul orar 10:00-18:00. Evaluarea psihosomatică a copilului se face numai în prezenţa părintelui/tutorelui legal.

Părinţii se vor prezenta în vederea evaluării psihologice a copiilor pentru înscrierea în învăţământul primar cu adeverinţa eliberată de medicul de familie/medicul pediatru cu menţiunea “apt pentru şcoală”  şi copia certificatului de naştere a copilului.

Copiii înscrişi în sistemul de învăţământ particular sau cei care nu au frecventat niciodata cursurile unei grădiniţe vor fi evaluaţi psihosomatic la sediul CMBRAE.

Deasemenea, preşcolarii cu cerinţe educaţionale speciale vor realiza evaluarea psihosomatică la sediul CMBRAE în cadrul SEOSP (Serviciul de Evaluare  şi Orientare Şcolară şi Profesională).
 Programările se pot face la numerele de telefon: 031.805.50.40  –  031.805.56.98  – 021.23.23.011  începând cu data de 28 februarie

Program comisie  evaluare:  Luni – Vineri: 10.00 – 18.00

4. PROGRAMUL DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

4 MARTIE – 23 MARTIE 2020
ORELE 8.00-18.00 (LUNI-JOI) 8.00-17.00 (VINERI)
Validarea cererii-tip este obligatorie şi se face de către părintele viitorului elev.

5. PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021:
– 2 clase pregătitoare – 50 locuri

6. ZIUA PORŢILOR DESCHISE: ZIUA PORŢILOR DESCHISE: MIERCURI 4.03.2020 – între orele 09.00-14.00

7. Criteriile generale de departajare extrase din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar 

 1. a)existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. b)existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c)existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d)existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

8.  Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2020/2021

Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in clasa pregatitoare

9.  ”Școala după școală”– în anul școlar 2020/2021 va funcționa un program tip ”Școală după școală” în cadrul Proiectului POCU ”Școala mea” în intervalul orar 12.00-15.00

10. Calendarul si metodologia inscrierii in invatamant primar 2020-2021

11. Programari telefonice: Extras din Ordinul MEC nr.3277/17.02.2020       În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin.7) :          0214610039
Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.8).
Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă ( art.49).
12. Actualizare 19.05.2020 Completări la înscrierea în clasa pregătitoare 2020 conform Ordinului nr.4244/12.05.2020:

 • Cererea de înscriere se poate completa online, la următorul link:

https://inscriere.edu.ro/

Accesează formularul de inscriere butonul verde

 • După introducerea în aplicația informatică a datelor, părintele/reprezentantul legal transmite prin e-mail la: scoala108@yahoo.com, poștă: Str. Vatra Dornei nr.8, sector 4 București,  următoarele documente:
 1. Cererea-tip printată din aplicație si semnată;
 2. Copie carte identitate părinte,
 3. Copie certificat naștere copil;
 4. Anexa nr.1 la procedura ISMB nr.4020/25.02.2020;
 5. Copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;
 6. Copie recomandare de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020;
 7. Orice alte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.
 • Documentele de la punctele 1-4 sunt OBLIGATORII pentru toți părinții, iar pct. 5, 6, 7 doar pentru cei aflați în situațiile respective.

Părinții care nu pot completa cererea de înscriere online sunt rugați să trimită mail la scoala108@yahoo.com pentru programare la sediul școlii in vederea înscrierii. Pentru confirmarea programării lăsați un număr de telefon.

Prima etapă de înscriere se desfășoară până la:  7 iulie 2020

Afișarea copiilor admiși se face în data de 20 iulie 2020 la sediul școlii și pe site-ul inspectoratului școlar: www.ismb.edu.ro