Clasa pregatitoare 2022-2023

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – 2022-2023

1. CIRCUMSCRIPŢIE ŞCOLARĂ – Străzi arondate:

STR. COVASNA NR. 1 – 27 (NR. IMPARE), 2 – 12 (NR. PARE), SECTOR 4
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 10 – 28 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA SOMEŞU MIC, SECTOR 4
STR. VATRA DORNEI NR. 1 – 11 (NR. IMPARE), 2 – 28 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA COVASNA, SECTOR 4
ALEEA DOROHOI NR. 2 – 8 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA SOMEŞUL MARE NR. 2 – 6 (NR. PARE), SECTOR 4
STR. PENELULUI, SECTOR 4
STR. PICTURII, SECTOR 4
STR. TÂRNAVA MICA, SECTOR 4
BD. BRÂNCOVEANU CONSTANTIN NR. 89 – 99 (NR. IMPARE), SECTOR 4
BD. BRÂNCOVEANU CONSTANTIN NR. 88 – 108 (NR. PARE)
STR. TRIVALE, SECTOR 4

2. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

       3 clase pregătitoare – 66 locuri

3. ZIUA PORŢILOR DESCHISE:    JOI 31.03.2022 – între orele 11.30-18.00

4. ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE:

PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII:

1. CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL –original şi copie

2. CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE– original şi copie

3. RECOMANDARE DE ÎNSCRIERE pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2022-31.12.2022

4. COPIE a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați

4. DOSAR CU ŞINĂ

PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE

                        TOATE ACTELE DE LA PUNCTELE 1-4 (+dosarul) și

                     5. ACTE DOVEDITOARE ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE DE DEPARTAJARE ( ex. CI rudă grad I sau II pentru copiii aflaţi în grija acesteia; copie foaie matricolă frate/sora/părinte absolvent al unității noastre şcolare; etc.)

Referitor la obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar:

Preşcolarii înscrişi în grădinițe vor primi recomandarea de înscriere în învățământul primar de la  unităţile de învătâmânt cu nivel preşcolar frecventate.

Evaluarea dezvoltării copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate se efectuează de către CMBRAE, în perioada 30 martie-8 aprilie,  în baza unei programări. Părinții acestora  transmit cererea tip prin care se solicită evaluarea copilului, prevăzută în Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere, la adresa de e-mail : evaluareadezvoltariicopii2022@gmail.com sau se poate depune la sediul CMBRAE in ziua in care se realizeaza evaluarea, conform programarii prealabile.

Programările se pot face la numărul de telefon: 031.805.56.98  sau la adresa de e-email: evaluareadezvoltariicopii2022@gmail.com

Programarile pot fi realizate telefonic in intervalul orar 09.00-15.00 luni-joi si 09.00-14.00 vineri.

Adresa CMBRAE : Str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2 (etajul 2 al Scolii Gimnaziale Nr. 145)

5. PROGRAMUL DE COMPLETARE ŞI VALIDARE  A CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

11 APRILIE-10 MAI 2022

ORELE 8.00-18.00 (LUNI-JOI)

8.00-17.00 (VINERI)

Părinții care doresc să completeze cererile de înscriere între orele 15.00-18.00 (respectiv 15.00-17.00 pt ziua de vineri) sunt rugați să facă programare telefonică sau pe email: scoala108@s4.ismb.ro cu cel puțin 24 ore înainte.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Completarea cererilor-tip de înscriere se poate face online sau la secretariatul școlii.

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică este obligatorie şi se face de către părintele viitorului elev, la sediul scolii.

Aplicația informatică NU permite înscrierea la mai multe unități de învățământ!

6. Criteriile generale de departajare extrase din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

7. Instrucțiuni completare cerere înscriere on-line

  • Cererea  de înscriere se poate completa online, la următorul link:

https://inscriere.edu.ro/Ctrl+click pentru a accesa site-ul si apoi Accesează formularul de înscriere butonul verdeListă

  • După introducerea în aplicația informatică a datelor,  părintele/reprezentantul legal transmite prin e-mail la: scoala108@s4.ismb.ro, poștă: Str. Vatra Dornei nr.8, sector 4 București,  următoarele documente:
  • Cererea-tip printată din aplicație si semnată;
  • Copie carte identitate părinte,
  • Copie certificat naștere copil;
  • Anexa nr.3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 OME nr.3445/17.03.2022;
  • Copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;
  • Copie recomandare de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar sau CMBRAE pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022;
  • Orice alte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.

!!!! Documentele de la punctele 1-4 sunt OBLIGATORII pentru toți părinții, iar pct. 5, 6, 7 doar pentru cei aflați în situațiile respective. 

Pentru validarea cererii părintele se va prezenta la secretariatul scolii pana in data de 10 mai 2022.

Prima etapă de înscriere se desfășoară până la:  10 mai 2022

Afișarea copiilor admiși se face în data de 27 mai 2022 la sediul școlii și pe site-ul inspectoratului școlar: www.ismb.edu.ro.