Clasa pregatitoare 2021-2022

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – 2021 

 1. CIRCUMSCRIPŢIE ŞCOLARĂ – Străzi arondate:

STR. COVASNA NR. 1 – 27 (NR. IMPARE), 2 – 12 (NR. PARE), SECTOR 4
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 10 – 28 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA SOMEŞU MIC, SECTOR 4
STR. VATRA DORNEI NR. 1 – 11 (NR. IMPARE), 2 – 28 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA COVASNA, SECTOR 4
ALEEA DOROHOI NR. 2 – 8 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA SOMEŞUL MARE NR. 2 – 6 (NR. PARE), SECTOR 4
STR. PENELULUI, SECTOR 4
STR. PICTURII, SECTOR 4
STR. TÂRNAVA MICA, SECTOR 4
BD. BRÂNCOVEANU CONSTANTIN NR. 89 – 99 (NR. IMPARE), SECTOR 4 BRÂNCOVEANU CONSTANTIN NR. 88 – 108 (NR. PARE)
STR. TRIVALE, SECTOR 4

 1. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
         2 clase pregătitoare – 44 locuri
 1. ZIUA PORŢILOR DESCHISE:
  LUNI 29.03.2021 – între orele 12.00-18.00

 ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE:

PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII:

 1. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL –original şi copie
 2. CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE– original şi copie
 3. RECOMANDARE DE ÎNSCRIERE pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2021-31.12.2021
 4. DOSAR CU ŞINĂ

PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE

                        TOATE ACTELE DE LA PUNCTELE 1-3 și
ACTE DOVEDITOARE ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE DE DEPARTAJARE ( ex. CI rudă grad I sau II pentru copiii aflaţi în grija acesteia; copie foaie matricolă frate/sora/părinte absolvent al unităţii noastre şcolare; etc.)

Referitor la obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar:
Preşcolarii înscrişi în grădinițe vor primi recomandarea de înscriere în învățământul primar de la  unităţile de învătâmânt cu nivel preşcolar frecventate.
Evaluarea dezvoltării copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate se efectuează de către CMBRAE, în perioada 22 martie-27 aprilie,  în baza unei programări. Părinții acestora  depun/transmit prin poștă, cererea tip prin care se solicită evaluarea copilului, prevăzută în Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere.

Programările se pot face la numerele de telefon: 031.805.50.40  –  031.805.56.98  sau la email: evaluareCP2021@cmbrae.ro  începând cu data de 22 martie 2021.

Program comisie  evaluare:  Luni – Vineri: 10.00 – 18.00

 1. PROGRAMUL DE COMPLETARE ŞI VALIDARE A CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

29 MARTIE-28 APRILIE 2021
ORELE 8.00-18.00 (LUNI-JOI)
ORELE 8.00-17.00 (VINERI)

Părinții care doresc să completeze cererile de înscriere între orele 16.00-18.00 sunt rugați să facă programare telefonică sau pe mail: scoala108@yahoo.com cu cel puțin 24 ore înainte.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Completarea cererilor-tip de înscriere se poate face online sau la secretariatul școlii.
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică este obligatorie şi se face de către părintele viitorului elev.
!!!Aplicația informatică NU permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

 1. Criteriile generale de departajare extrase din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar
 2. a)existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 3. b)existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 4. c)existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 5. d)existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 1. Programare telefonică – Extras din Ordinul MEC nr.3473/10.03.2021

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, școala noastră asigură posibilitatea programării telefonice a părinților pentru completarea și validarea cererilor tip de înscriere la următorul număr de telefon (art.13, alin.8):

0214610039

            Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea/validarea cererilor tip de înscriere sau în care se realizează înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(art.13, alin.9). 

          Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă ( art.49). 

 1. Instrucțiuni completare cerere înscriere on-line
 • Cererea de înscriere se poate completa online, la următorul link:

https://inscriere.edu.ro/Ctrl+click pentru a accesa site-ul ISMB si apoi Accesează formularul de înscriere butonul verde

 • După introducerea în aplicația informatică a datelor, părintele/reprezentantul legal transmite prin e-mail la: scoala108@yahoo.com, poștă: Str. Vatra Dornei nr.8, sector 4 București,  următoarele documente:
 1. Cererea-tip printată din aplicație si semnată;
 2. Copie carte identitate părinte,
 3. Copie certificat naștere copil;
 4. Anexa nr.3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 OMEC nr.3473/10.03.2021;
 5. Copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;
 6. Copie recomandare de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021;
 7. Orice alte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.

!!!! Documentele de la punctele 1-4 sunt OBLIGATORII pentru toți părinții, iar pct. 5,6,7 doar pentru cei aflați în situațiile respective. 

Prima etapă de înscriere se desfășoară până la:  28 aprilie 2021

Afișarea copiilor admiși se face în data de 20 mai 2021 la sediul școlii și pe site-ul inspectoratului școlar: www.ismb.edu.ro