Clasa pregatitoare 2019-2020

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR AN ŞCOLAR 2019-2020

1. CIRCUMSCRIPŢIE ŞCOLARĂ - Străzi arondate:

STR. COVASNA NR. 1 - 27 (NR. IMPARE), 2 - 12 (NR. PARE)
BD. BRANCOVEANU CONSTANTIN NR. 88- 108 (NR. PARE)
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 10 - 28 (NR. PARE)
ALEEA SOMESU MIC
STR. VATRA DORNEI NR. 1 - 11 (NR. IMPARE), 2 - 28 (NR. PARE)
ALEEA COVASNA
ALEEA DOROHOI NR. 2 - 8 (NR. PARE)
ALEEA SOMESUL MARE NR. 2 - 6 (NR. PARE)
STR. PENELULUI
STR. PICTURII
STR. TARNAVA MICA
BD. BRANCOVEANU CONSTANTIN NR. 89 - 99 (NR. IMPARE)
STR. TRIVALE

2. TELVERDE PENTRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI:  0800816021 va fi disponibil in perioada 26.02.2019–19.04.2019, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–16.30 si vineri in intervalul orar 8.00– 14.00

3. ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE:

* PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII:
1. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL –original şi copie
2. CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE- original şi copie
3. AVIZ EVALUARE PSIHOSOMATICĂ pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2019-31.12.2019
4. DOSAR CU ŞINĂ
** PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE
TOATE ACTELE DE LA PUNCTELE 1-4
5. ACTE DOVEDITOARE ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE DE DEPARTAJARE ( ex. CI rudă grad I sau II pentru copiii aflaţi în grija acesteia; copie foaie matricolă frate/sora/părinte absolvent al unităţii noastre şcolare; etc.)

4. PROGRAMUL DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

4 MARTIE - 22 MARTIE 2019
ORELE 8.00-18.00 (LUNI-VINERI)
Validarea cererii-tip este obligatorie şi se face de către părintele viitorului elev.

5. PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020:
2 clase pregătitoare – 50 locuri

6. ZIUA PORŢILOR DESCHISE: ZIUA PORŢILOR DESCHISE: VINERI 1.03.2019 – între orele 08.00-14.00

7.  Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2019/2020

Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in clasa pregatitoare

8.  ”Școala după școală”- în anul școlar 2019/2020 va funcționa programul tip ”Școală după școală” în 2 variante:

  1. în cadrul Proiectului POCU ”Școala mea” în intervalul orar 12.00-15.00 (gratuit, pentru cei care intrunesc condițiile de participare);
  2. în cadrul școlii în intervalul orar 12.00-17.00 (cu plată).

9. Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2019-2020

10. Metodologia inscrierii in invatamant primar 2019-2020.pdf

11. PROCEDURA NR.6961/01.04.2019 - Etapa a II-a de inscriere in CLASA PREGATITOARE