ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2023-2024

1. CIRCUMSCRIPŢIE ŞCOLARĂ – Străzi arondate:

STR. COVASNA NR. 1 – 27 (NR. IMPARE), 2 – 12 (NR. PARE), SECTOR 4
BD. ALEXANDRU OBREGIA NR. 10 – 28 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA SOMEŞU MIC, SECTOR 4
STR. VATRA DORNEI NR. 1 – 11 (NR. IMPARE), 2 – 28 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA COVASNA, SECTOR 4
ALEEA DOROHOI NR. 2 – 8 (NR. PARE), SECTOR 4
ALEEA SOMEŞUL MARE NR. 2 – 6 (NR. PARE), SECTOR 4
STR. PENELULUI, SECTOR 4
STR. PICTURII, SECTOR 4
STR. TÂRNAVA MICA, SECTOR 4
BD. BRÂNCOVEANU CONSTANTIN NR. 89 – 99 (NR. IMPARE), SECTOR 4

BD. BRÂNCOVEANU CONSTANTIN NR. 88 – 108 (NR. PARE)

STR. TRIVALE, SECTOR 4

2. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024

       3 clase pregătitoare – 66 locuri

3. ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE:

PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII:

1. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL –original şi copie

2. CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE– original şi copie

3. RECOMANDARE DE ÎNSCRIERE pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2023-31.12.2023

4. COPIE a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați

PENTRU COPIII CU DOMICILIUL ÎN AFARA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE

                        TOATE ACTELE DE LA PUNCTELE 1-4 și

                     5. ACTE DOVEDITOARE ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR GENERALE SAU SPECIFICE DE DEPARTAJARE ( ex. CI rudă grad I sau II pentru copiii aflaţi în grija acesteia; copie foaie matricolă frate/sora/părinte absolvent al unităţii noastre şcolare; etc.)

Referitor la obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar:

Preşcolarii înscrişi în grădinițe vor primi recomandarea de înscriere în învățământul primar de la  unităţile de învătâmânt cu nivel preşcolar frecventate.

Evaluarea dezvoltării copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate se efectuează de către CMBRAE, în perioada 05 aprilie-26 aprilie, în baza unei programări.

 CMBRAE asigură, la solicitarea părinților / tutorilor legal instituiți /reprezentanților legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar. (art 33(4) din Metodologie).

Programările se pot face la numărul de telefon: 021.23.23.071 

Programarile pot fi realizate telefonic in intervalul orar 09.00-15.00 luni-joi si 09.00-14.00 vineri.

Adresa CMBRAE : Liceului Teoretic Traian, corpul B, etaj 2 din Strada Luigi Galvani 20, Sector 2.

4. PROGRAMUL DE COMPLETARE ŞI VALIDARE  A CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE LA SEDIUL ȘCOLII:

03 MAI-18 MAI 2023

ORELE 8.00-18.00 (LUNI-JOI)

8.00-17.00 (VINERI)

Părinții care doresc să completeze cererile de înscriere între orele 15.00-18.00 (respectiv 15.00-17.00 pt ziua de vineri) sunt rugați să facă programare telefonică sau pe mail: scoala108@s4.ismb.ro cu cel puțin 24 ore înainte.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Completarea cererilor-tip de înscriere se poate face online sau la secretariatul școlii.

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică este obligatorie şi se face de către părintele viitorului elev, la sediul scolii.

!!!Aplicația informatică NU permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

5. Criteriile generale de departajare extrase din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

6. Completarea cererii de înscriere on-line

  • Cererea  de înscriere se poate completa online

După introducerea în aplicația informatică a datelor,  părintele/reprezentantul legal transmite prin e-mail la: scoala108@s4.ismb.ro, poștă: Str. Vatra Dornei nr.8, sector 4 București,  următoarele documente:

  1. Cererea-tip printată din aplicație si semnată;
  2. Copie carte identitate părinte,
  3. Copie certificat naștere copil;
  4. Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 OME nr.3445/17.03.2022 (http://ismb.edu.ro/documente/clasa0/2023/ANEXE_3A.pdf );
  5. Copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;
  6. Copie recomandare de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar sau CMBRAE pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023;
  7. Orice alte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.

!!!! Documentele de la punctele 1-4 sunt OBLIGATORII pentru toți părinții, iar pct.5,6,7 doar pentru cei aflați în situațiile respective. 

Pentru validarea cererii parintele se va prezenta la secretariatul scolii pana in data de 18 mai 2023.

Afișarea copiilor admiși se face în data de 31 mai 2023 la sediul școlii și pe site-ul inspectoratului școlar: www.ismb.edu.ro.

TelVerde 0800816021. Numarul TelVerde va fi disponibil in perioadele de inscriere (conform calendarului 3-18 mai 2023, 6-12 iunie 2023), de luni pana joi, intre orele 8.00–16.30, iar vineri, intre orele 8.00 – 14.00.