ADMITERE ÎN CLASA a V-a INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ 2023-2024

Înscrierea candidaților se face în perioada 22 – 26 mai in intervalul 9.00 – 16.00
Înscrierea candidaților pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze se face de către părintele/tutorele/reprezentantul legal instituit, în baza unei cereri-tip adresată președintelui Comisiei de înscriere la secretariatul unității de învățământ.

Pot fi exceptați de la susținerea testului de competențe lingvistice elevii care, anterior înscrierii pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior.

În acest caz, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului solicită, la înscriere, prin cerere scrisă, recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională cu testul de competențe lingvistice

Documente necesare echivalării:

Cerere (disponibilă la secretariatul unității sau pe situl scolii)
Certificatul(diploma) obținută, în original

Susținerea testului de competențe lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în unitatea de învățământ în data de 08.06.2023

Proba orală:
a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.
b) Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator

Proba scrisă – timp de lucru – 1 oră. Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a

Afișarea rezultatelor inițiale 12.06.2023
Depunerea contestatiilor 13.06.2023
Afișarea rezultatelor finale după contestații 15.06.2023

LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024, POT PARTICIPA ȘI ELEVI DIN ALTE UNITĂȚI ȘCOLARE

• Graficul de organizare şi desfăşurare a testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională, an școlar 2023-2024
• Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea admiterii in clasele a V-a cu predare a unei limbi moderne de circulatie internationala in regim intensiv, clase ce vor functiona in anul scolar 2023-2024
• Anexa 1 – Cererea de inscriere pentru sustinerea testului de competențe lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de predare, 2023-2024
• Anexa 2 – Cererea de recunoaştere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala
• Anexa 2* – Lista examenelor cu recunoaștere internaționala pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine
• Anexa 5 – Cerere reevaluare
• Anexa 6 – Cerere vizualizare lucrare
• Opis