Completări la înscrierea în clasa pregătitoare 2020 :

Completări la înscrierea în clasa pregătitoare 2020 conform Ordinului nr.4244/12.05.2020:

  • Cererea  de înscriere se poate completa online, la următorul link:

https://inscriere.edu.ro/

Accesează formularul de inscriere butonul verde

  • După introducerea în aplicația informatică a datelor,  părintele/reprezentantul legal transmite prin e-mail la: scoala108@yahoo.com, poștă: Str. Vatra Dornei nr.8, sector 4 București,  următoarele documente:
  • Cererea-tip printată din aplicație si semnată;
  • Copie carte identitate părinte,
  • Copie certificat naștere copil;
  • Anexa nr.1 la procedura ISMB nr.4020/25.02.2020;
  • Copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, pentru părinții divorțați;
  • Copie recomandare de la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020;
  • Orice alte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție.
  • Documentele de la punctele 1-4 sunt OBLIGATORII pentru toți părinții, iar pct. 5, 6, 7 doar pentru cei aflați în situațiile respective. 

Părinții care nu pot completa cererea de înscriere online sunt rugați să trimită mail la scoala108@yahoo.com pentru programare la sediul școlii in vederea înscrierii. Pentru confirmarea programării lăsați un număr de telefon.

Prima etapă de înscriere se desfășoară până la:  7 iulie 2020

Afișarea copiilor admiși se face în data de 20 iulie 2020 la sediul școlii și pe site-ul inspectoratului școlar: www.ismb.edu.ro