Proiectul “ȘCOALA MEA – Sprijinirea Creativității ….”

SCOALA MEA – educație incluzivă

 Școala Gimnazială Specială „Sf. Nicolae” în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 108 a câștigat un proiect cu finanțare nerambursabilă proiectul SCOALA MEA – Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate” POCU/74/6/18/107010 în cadrul căruia 451 de copii aflați în risc educațional vor beneficia de sprijin educațional și material pentru reducerea ratei de abandon școlar și susținerea acestora în finalizarea studiilor primare și încurajarea continuării studiilor.

Proiectul va aduce valoare adăugată în dezvoltarea unui sistem educațional incluziv, în care resursele umane dispun de competențe transversale necesare gestionării situațiilor de abandon școlar și preșcolarii și elevii beneficiază de măsuri specializate și adaptate în vederea creșterii accesului la educație.

Astfel, proiectul “ȘCOALA MEA – Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate” va contribui la realizarea obiectivelor prin:

  • creșterea numărului de preșcolari și elevi ai ciclului primar și gimnazial care să beneficieze de măsuri preventive/corective de părăsire timpurie a școlii;
  • creșterea numărului de copii și părinți/tutori care beneficiază de activități de consiliere și mediere;
  • dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și personalului de sprijin prin participarea la cursuri de formare;
  • Mai multe detalii aici.